Sony Xperia E4 Dual - Përcjellja e telefonatave

background image

Përcjellja e telefonatave

Ju mund t'i përcillni telefonatat për shembull, në një numër tjetër ose në një shërbim të

sekretarisë telefonike. Gjithashtu mund t'i përcillni telefonatat që vijnë në kartën SIM 1 tek

karta SIM 2 kur karta SIM 1 është e papërdorshme dhe anasjelltas. Ky funksion quhet

përdorueshmëria e Dyfishtë SIM. Duhet t'a aktivizoni atë me dorë.

Për të transferuar telefonatat

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Trokitni lehtë mbi

Transferimi i telefonatave dhe përzgjidhni një opsion.

5

Futni numrin tek i cili doni të transferoni telefonatat, më pas trokitni lehtë mbi

Aktivizo.

Për të çaktivizuar transferimin e telefonatave

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Trokitni lehtë mbi

Transferimi i telefonatave.

5

Përzgjidhni një opsion, pastaj trokitni lehtë mbi

Çaktivizo.

Për të aktivizuar funksionin për përdorueshmërisë SIM të Dyfishtë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Cilësimet për SIM dysh > Përdorimi i SIM të

dyfishtë.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Përdorimi i SIM të dyfishtë në të djathtë.