Sony Xperia E4 Dual - Google Maps™ dhe navigimi

background image

Google Maps™ dhe navigimi

Përdorni Google Maps™ për të gjetur vendndodhjen tuaj aktuale, për të parë gjendjet e

trafikut në kohë reale dhe për të marrë udhëzime të hollësishme për në destinacionin

tuaj.

110

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Kur shihni një hartë, ju përdorni trafikun e të dhënave për të arritur një lidhje interneti dhe

të dhënat transferohen në pajisjen tuaj. Kështu që është më mirë ta shkarkoni një hartë

dhe ta bëni të disponueshme jashtë linje para se të bëni një udhëtim. Në këtë mënyrë

mund të shmangni kostot e larta të roaming.

Aplikacioni Google Maps™ kërkon përdorimin e një lidhjeje interneti kur përdoret në linjë.

Mund të shkaktoni faturime për lidhjen e të dhënave kur lidheni me internetin nga pajisja juaj.

Për më tepër informacion, kontaktoni me operatorin e rrjetit tuaj. Aplikacioni Google Maps™

mund të mos jetë i disponueshëm në çdo treg, shtet apo rajon.

1

Futni një adresë a emër për të kërkuar një vendndodhje, për shembull, emrin ose adresën e një

restoranti.

2

Përzgjidhni një regjim transportimi për të marrë udhëzime për në destinacionin tuaj.

3

Shihni profilin e llogarisë tuaj.

4

Shenja e vendndodhjes - afishon një vendndodhje të kërkuar në hartë.

5

Afishoni vendndodhjen tuaj aktuale.

6

Shihni ndihmën dhe opsionet.

Për të afishuar vendndodhjen tuaj në hartë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Hartat, pastaj trokitni lehtë mbi .

Për të kërkuar një vendndodhje

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Hartat.

3

Në fushën e kërkimit, futni emrin e vendndodhjes që dëshironi të gjeni.

4

Trokitni lehtë mbi tastin Enter në tastierë për të nisur kërkimin ose përzgjidhni një

vendndodhje të sugjeruar nga lista. Nëse kërkimi është i suksesshëm,

vendndodhja tregohet nga në hartë.

Për të marrë udhëzime

1

Gjatë shikimit të një harte, trokitni lehtë mbi .

2

Përzgjidhni një regjim transportimi, pastaj futni pikën e nisjes dhe destinacionin.

Itineraret e rekomanduara shfaqen në një listë.

3

Trokitni lehtë në një opsion nga lista e itinerareve të rekomanduara për të parë

udhëzimet në një hartë.

Për ta bërë një hartë të disponueshme jashtë linje

1

Gjatë shikimit të një harte, trokitni lehtë mbi fushën e kërkimit.

2

Lëvizni në fund dhe trokitni lehtë mbi

Bëje këtë zonë të hartës të disponueshme

jashtë linje. Zona e treguar në hartë ruhet në pajisje.

111

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të mësuar më shumë për Google Maps™

Kur përdorni Google Maps™, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Ndihma.