Sony Xperia E4 Dual - Korišćenje više SIM kartica

background image

Korišćenje više SIM kartica

Uređaj radi sa jednom ili dve umetnute SIM kartice. Dolazna komunikacija se obavlja na

obe SIM kartice, a vi možete izabrati sa kog broja želite da postavite odlaznu

komunikaciju. Pre nego što možete da koristite obe SIM kartice, potrebno je da u meniju

podešavanja uređaja omogućite SIM kartice. Ako su obe SIM kartice zaključane pomoću

PIN koda kada uključite uređaj, možete da izaberete da otključate i koristite samo jednu

SIM karticu. Drugim rečima, možete da zaobiđete jednu zaključanu SIM karticu.
Možete i da pozive koji pristužu na SIM karticu 1 prosledite na SIM karticu 2 kada SIM

kartica 1 nije dostupna, i obrnuto. Ova funkcija se naziva „dostupnost dve SIM kartice“.

Morate je omogućiti ručno. Pogledajte

Prosleđivanje poziva

na stranici 51 .

Omogućavanje ili onemogućavanje korišćenja dve SIM kartice

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Postavke za dual SIM.

3

Označite ili odznačite polje za potvrdu SIM1 i SIM2.

Preimenovanje SIM kartice

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Postavke za dual SIM.

3

Izaberite SIM karticu i unesite novo ime za nju.

4

Tapnite na

OK.

Zaobilaženje zaključane SIM kartice kada su obe SIM kartice zaključane

1

Uključite uređaj i izaberite SIM karticu koju želite da otključate.

2

Unesite važeći PIN kôd i tapnite na

. Izabrana SIM kartica se otključava.

3

Kada se pojavi poruka za unos PIN koda za drugu SIM karticu, tapnite na

Preskoči. Pojavljuje se početni ekran i sada možete koristiti uređaj sa jednom

omogućenom SIM karticom.

Omogućavanje zaključane SIM kartice

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Postavke za dual SIM.

3

Izaberite SIM karticu koja je zaključana.

4

Unesite važeći PIN kod.

Zaključanu SIM karticu možete aktivirati i iz table sa obaveštenjima.